POLITIKA ZASEBNOSTI IN SPLOŠNI POGOJI UPORABE NA SPLETNI STRANI www.DOBRAVAGA.si

Datum uveljavitve: 29. junij 2020

Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.

Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega portala http://www.dobravaga.si.

LASTNIK IN UPRAVLJALEC

S spletiščem Galerije DobraVaga (v nadaljevanju tudi DOBRAVAGA.si) upravlja javni zavod Center urbane kulture Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 3313069000, davčna številka: SI58809015.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Ob vstopu na spletno stran Galerije DobraVaga je vsak uporabnik oziroma obiskovalec dolžan pozorno prebrati in v celoti upoštevati te splošne pogoje uporabe. Z uporabo strani dobravaga.si obiskovalec oz. uporabnik izkazuje in potrjuje, da je seznanjen z našimi splošnimi pogoji in da se z njimi strinja. S sprejemom splošnih pogojev obiskovalec oz. uporabnik sprejema tudi specifična pravila in navodila posameznih storitev, zapisana na podstraneh dobravaga.si.

DobraVaga/Kino Šiška pri objavi informacij skrbi za njihovo pravilnost, popolnost in ažurnost in deluje z največjo skrbnostjo. Njena kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah je popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih, nepopolnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnih straneh galerije DobraVaga.

NEPRIMERNE VSEBINE ZA MLADOLETNE OSEBE

Na DOBRAVAGA.si je predstavljenih veliko različnih umetniških del, ki niso cenzurirana. Takšna dela lahko vključujejo goloto ali drugačno, za nekatere ljudi sporno vsebino. Starši oz. skrbniki mladoletnih otrok so samostojno odgovorni, do katerih vsebin dostopa njihov otrok na spletnem portalu galerije DobraVaga.

UPORABA PIŠKOTKOV

Spletno mesto www.dobravaga.si uporablja piškotke. Uporabljamo jih za pravilno delovanje spletnega mesta in za spremljanje obiskanosti (Google Analytics). 

VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec sme na podlagi uporabnikove privolitve uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika, pridobljene ob spletnem nakupu na DOBRAVAGA.si, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07).

Pridobljene informacije in gradivo od obiskovalcev oz. uporabnikov strani DOBRAVAGA.si upravljalec uporablja za potrebe komuniciranja z uporabniki oz. obiskovalci, v namene dostavljanja kupljenih produktov na strani DOBRAVAGA.si in ob uporabnikovi privolitvi tudi v namene neposrednega trženja in obveščanja o novicah DobreVage. Upravljalec hrani tiste podatke, ki jih mora hraniti v administrativne, pravne ali varnostne namene.

Pridobljenih osebnih podatkov ne bomo uporabljali in obdelovali v nasprotju z voljo uporabnika oz. obiskovalca. Upravljalec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel ob nakupu produkta is spletne trgovine DOBRAVAGA: ime in priimek, naslov prebivališča, kraj, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, naziv podjetja in davčno številko podjetja.

Obdelava pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno preko elektronske pošte ali poslano na naslov upravljalca zahteva, da upravljalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljalec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter obvestil uporabnika, ki je to zahteval, o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno preko elektronske pošte ali poslano na naslov uporabnika.

V zvezi z varstvom osebnih podatkov upravljalec zagotavlja, da glede njihovega varstva, zavarovanja, vodenja katalogov podatkov in drugih pravic in obveznosti, ki jih ima javni zavod Center urbane kulture Kino Šiška kot upravljavec zbirke, v celoti spoštujemo zakonske določbe.

Upravljalec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007). Upravljalec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z javnim zavodom, upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljalec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob nakupu na spletni strani DOBRAVAGA.si.

Osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebina spletišča DOBRAVAGA.si je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljalec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorsko, pravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spadajo besedila, slike in podatki.

Uporabnikom oz. obiskovalcem je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Pri tem je treba natančno ohraniti vsa opozorila o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah ali drugih lastninskih pravicah. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljalec izrecno dovoli v pisni obliki.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

POGOJI IN INFORMACIJE O NAKUPU

Certifikat avtentičnosti

Umetniška dela v prodaji so certificirana s strani upravljalca spletne trgovine DOBRAVAGA.si. Certifikat avtentičnosti vključuje sledeče podatke: avtorstvo, naslov, tehniko in leto nastanka.

Možnosti plačila

Naročilo je možno plačati s kreditnimi karticami Activa, Maestro, MasterCard, Visa in Visa Electron.

Sprejem in potrditev naročila

Po oddaji naročila uporabnik (v nadaljevanju tudi kupec) po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto.

DobraVaga (v nadaljevanju tudi trgovec) po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira kupca na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila DobraVaga kupca po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej Kupoprodajna pogodba).

Čas obdelave naročila

Čas, ki ga galerija DobraVaga potrebuje za pripravo naročila za pošiljanje, ni vedno enak. Pošiljke pošlje v roku 2–5 delovnih dni.

Prevzem kupljenega blaga in poštnina

Nakup je možno prevzeti osebno v galeriji DobraVaga (Adamič-Lundrovo nabrežje 5, 1000 Ljubljana) – pri tem stroški prevzema niso zaračunani, ali naročiti dostavo po pošti. Pošiljke pošiljamo v 24 evropskih držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (celinska), Švedska in Velika Britanija. Čas dostave pošiljke zavisi od časa, ki ga potrebuje dostavna služba, ter lokacije in oddaljenosti naslova za pošiljanje.

Poštnina se obračuna kot enkraten znesek, ki vključuje DDV:

Slovenija: 4,00 €

Hrvaška: 6,00 €

Avstrija: 7,00 €

Slovaška: 8,00 €

Češka, Madžarska: 9,00 €

Nemčija, Poljska: 10,00 €

Belgija, Bolgarija, Irska, Velika Britanija: 11,00 €

Grčija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Romunija: 12,00 €

Danska, Italija: 13,00 €

Francija: 14,00 €

Švedska: 18,00 €

Latvija, Litva: 19,00 €

Estonija, Finska, Španija (celinska): 20,00 €

Zavarovanje paketa med transportom

Vsi paketi so zavarovani do vrednosti 200,00 €. Kupec ima možnost zavarovati paket do višje vrednosti z izbiro opcije pošiljanja Dostava (zavarovanje pošiljke do 1.000 €), pri čimer strošek zavarovanja krije kupec.

Reklamacije v primeru poškodbe med pošiljanjem
Kupec oz. prejemnik paketa je ob prevzetju paketa dolžan slediti navodilom posrednika Eurosender:

»Ko pošiljka prispe do vas, ne podpišite potrdila o dostavi brez oklevanja. Najprej preverite paket vpričo kurirja. Če ima paket vidne znake poškodb, od kurirja zahtevajte vlogo za škodno poročilo. To mora imeti vaš podpis in podpis voznika kurirja. 
Brez poročila o škodi bo kurirska služba reklamacijski zahtevek zelo verjetno zavrnila. Prosimo, upoštevajte, da kurirska služba ne bo upoštevala obtožb, da je kurir prehitro zapustil mesto dostave ali pa da ste škodo odkrili šele po odprtju paketa.«

Če med transportom paketov, ki ga opravljajo kurirske službe (preko posrednika Eurosender), pride do poškodbe blaga, je prejemnik oz. kupec dolžan slediti postopku, ki ga na spletni strani navaja posrednik Eurosender: https://www.eurosender.com/sl/reklamacije

Kupoprodajna pogodba

Galerija DobraVaga kupcu, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun. Kupoprodajna pogodba med trgovcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko galerija DobraVaga potrdi naročilo (glej Potrditev naročila). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za galerijo DobraVaga kot za kupca.

Vračilo blaga

Vračila sprejemamo v primeru:

  • da nas o blagu kontaktirate v roku 14 dni od dostave,
  • da blago pošljite nazaj v roku 21 dni od dostave,
  • da blago vrnete nepoškodovano,
  • da sprožite postopek reklamacije pri dobavitelju pošiljke, če je blago poškodovano in nastala škoda ni nastala po krivdi kupca,
  • da ob vračilu umetniškega dela vrnete tudi prejeti certifikat avtentičnosti.

Zaradi njihove narave ne moremo sprejeti vračil za digitalne prenose.

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od dneva prevzema naročenih izdelkov na kontaktni elektronski naslov info@dobravaga.si sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenega blaga v galerijo DobraVaga v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe prav tako šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca, je strošek vračila izdelkov galeriji. Kupljeno blago je potrebno vrniti galeriji DobraVaga najkasneje v roku 21 dni od dneva oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe.

Kupec blaga ne sme uporabljati v primeru odstopa od nakupa. Če se vrnjeno blago ne vrne v prvotnem stanju, je kupec odgovoren za morebitno izgubo vrednosti.

Kupljeno blago je potrebno vrniti nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so produkti uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Če je poštni paket, s katerim je kupec prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dobavitelju pošiljke (DHL, DPD, GLS, Pošta Slovenije idr.) in o tem obvestiti galerijo DobraVaga na naslov info@dobravaga.si.

Za vrnjene izdelke javni zavod Kino Šiška/DobraVaga kupcu takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu, vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se kupcu ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši javni zavod Center urbane kulture Kino Šiška na osebni oz. transakcijski račun kupca. Koriščeni darilni bon se vrne v obliki dobropisa.

Če imate kakršnekoli težave z naročilom, se obrnite na: info@dobravaga.si

REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore bosta upravljalec in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV IN POLITIKE ZASEBNOSTI

DobraVaga/Kino Šiška lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema odgovornosti za posledice teh sprememb. Za uporabnike je obvestilo zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh.

Najnovejša različica pravilnika o zasebnosti bo vedno objavljena na spletnem mestu, z datumom “Datum uveljavitve”, objavljenem na vrhu pravilnika.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
error: Content is protected !!