V DobriVagi prostor namenjamo tudi mesečnim razstavam ustvarjalcev mlajše generacije, ki soustvarjajo slovensko likovno in vizualno umetnost. Umetnice in umetniki se imajo v okviru samostojnih razstav možnost predstaviti skozi najrazličnejše tematike ter medije in tehnike ustvarjanja; od slikarstva, ilustracije in grafike do manjših instalacij in skulptur. Naš namen je vzpostavitev nove stalnice galerijskega prostora, kjer imajo mladi obetavni umetniki ob institucionalni, finančni in tehnični podpori priložnost svoje aktualno delo pokazati splošni in strokovni javnosti.

Februarja se bo v razstavnem prostoru Umetnik na mesec predstavil mladi vizualni umetnik Gašper Kunšič. Razstava MOMENT OF UNCERTAINTY se dotika sodobnih trenutkov stiske, dvoma in negotovosti, ki izvirajo tako iz globalnega dogajanja kot eksistencialnih vprašanj milenijske generacije. V grafičnih in slikarskih delih se barve popularne kulture mešajo z izpovednimi teksti, ki te trenutke dokumentirajo.
Razmišljanje o sodobnem življenju je vedno bilo pomemben kontekst umetnikove prakse. V tem projektu se je osredotočil zlasti na osebne in delovne situacije ter razmere svoje generacije – težave (kreativnih) mladih, kot so soočanje z negotovimi in nestabilnimi delovnimi pogoji, nomadski način dela, pomanjkanje prostora, časa ter financiranja. Vizualni jezik, ki ga je razvijal in uporabil pri tem projektu, je osnovan na kombiniranju analognih in digitalnih tehnik ter motivno prepleta popularno kulturo potrošništva in “računalniško estetiko”. Umetniški postopek – risanje in skiciranje, digitalna obdelava ter kombiniranje s kolažirano mobilno fotografijo in naključno najdenimi podobami – privede do strogih, preciznih, brezhibnih kompozicij, katerih antipod so intimno-izpovedna besedila, ki se skrivajo v njih. Dela zato preveva občutek iskrene samoironije, v kateri umetnik najde uteho in navdih za ustvarjanje.


Artisti232

Artisti23

Artisti235