Damien Tran in Marion Jdanoff se spoznata v Berlinu leta 2011 ter odkrijeta skupno vnemo do sitotiska. Po več skupnih projektih se leta 2013 odločita formalizirati svoje partnerstvo v obliki Palefroi, ki obsega vse njuno delo, predvsem samoizdajo knjig in grafik, pa tudi sporadično organizacijo koncertov. Kot Palefroi se podpisujeta tudi pod vsa skupna dela. Tran in Jdanoff stalno prehajata med svojim individualnim in kolektivnim delom. Njun skupni jezik se nahaja na sečišču njunih svetov. En je formalen in abstrakten, drugi narativen in figurativen. Tekom let so ločnice postale vedno bolj prepustne in sčasoma sta zgradila način sobivanja, izoblikovan na prostrani, divji pokrajini. Volkovi tečejo ob slikovni raziskavi teksturne brutalnosti. Oba svoje vplive povzemata takole: prehistorične risbe in fotokopirani punk letaki. Palefroi je navezan na stroge linije, na velikodušno proliferacijo, na spontanost in na vzdrževanje določene distance ter dvoumnosti v svojem odnosu do umetnosti. Kot samouka sta Damien in Marion fascinirana nad drugimi avtodidakti, sama pa raje delata, kot da se ustavita in ozirata na pretekle dosežke.