DOBRAVAGA | GALLERY
KINO ŠIŠKA CENTRE FOR URBAN CULTURE 
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 3
SI-1000 LJUBLJANA
Represented by Simon Kardum, General Manager

Piera Ravnikar
DobraVaga Gallery Manager
piera.ravnikar@dobravaga.si

ZUNANJI SODELAVCI | 2017
Tia Čiček, Programme Coordinator, tia.cicek@dobravaga.si
Anja Mencinger, Creative Producer, anja.mencinger@dobravaga.si
Lara Plavčak, Zine Vitrine Programme Manager, lara.plavcak@dobravaga.si
Dora Trček, Artist per Month Curator, dora.trcek@dobravaga.si
Eva Simonič, Coordinator of the Artist in Person cycle, eva.simonic@dobravaga.si
Tanja Skale, Programme Associate, tanja.skale@kinosiska.si
Alin Kostiov, Open Studio Coordinator, alin.kostiov@dobravaga.si
Lara Mejač, Jože Exhibition Curator, lara.mejac@dobravaga.si

T: +386 30 310 100 | +386 30 310 106
E: info@kinosiska.si | info@dobravaga.si
W: www.kinosiska.si | www.dobravaga.si

Registration number: 3313069000
ID for VAT: SI58809015
Subaccount: SI56 01261-6000001931
SWIFT / BIC: BSLJSI2X