Kot na bližnji tržnici sta za merjenje blaga potrebna pravičnost in zaupanje. Pri tem vaga predstavlja posredniško orodje med branjevko in kupcem ter umetnikom in ljubiteljem umetnosti. Izbrana umetniška dela so razvrščena po prodajnih razredih glede na izrazni medij in obliko. Vrednotimo jih celostno, v tesnem sodelovanju z avtorji

Processed with Rookie Cam

 


Artisti232

Artisti23

Artisti235